dimecres, 27 d’octubre de 2010

iniciant el procès.../ starting the process ...

Quan s'acaba l'estiu i les tardes són fosques les hores de despatx s'allarguen una mica. Hores més tranquiles on poder pensar, on poder rescatar antigues intencions....
És l'inici de la tardor i redactem la llista de bones intencions de cara al nou any. Enguany projectes interessants: nou DVD de la sèrie CONVERSES centrat en l'equip LIGS (López Íñigo, Giráldez i Subías, autors de la Facultad de Dret, Facultad d'Econòmiques, Polígon Montbau i Sud-Oest del Besòs, entre moltes altres tant interessants com desconegudes obres) i nova sèrie de trobades Gin Joint.
La intenció del blog és obrir linies de reflexió al voltant d'aquests projectes, establint connexions, observant amb ulls crítics, en definitiva, cosint una xarxa, una unió, una "architectural joint".

At the end of summer when the evenings are dark, office hours stretched a bit. Quiet hours in which to think, where you can rescue old intentions ....It is the start of the fall and write the list of good intentions with regard to the new year. Interesting projects this year: new CONVERSES DVD series focuses on the team  LIGS (Inigo Lopez, and Giráldez Subías, authors of the Faculty of Law, Faculty of Economics, Montbau and South West  Besos, among many others so interesting and unknown works) and new series of meetings Gin Joint.
The blog's intention is to open lines of thought on these projects, establishing connections, watching with critical eyes, ultimately, sewing a network, a union, an "architectural joint
"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada